"Koordiner og løft kvaliteten på social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen som uddannelseskoordinator!"

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at sikre udvikling og kvalitet på social- og sundhedsuddannelserne samt sygeplejerskeuddannelsen?  

Så har vi stillingen til dig som uddannelseskoordinator!

Brænder du for koordinering og vejledning i tæt samarbejde med driften? Vil du sammen med vores anden uddannelseskoordinator være med til at understøtte og udvikle et godt læringsmiljø og kvalitet for fremtidens medarbejdere? Og er du stærk i relationer og samarbejde, så har vi et spændende job til dig.
Dine primære arbejdsområder

Dine primære arbejdsområder vil være social- og sundhedsuddannelserne samt sygeplejerskeuddannelsen i et tæt samarbejde med praktiksteder, Randers Social- og Sundhedsskole, SOSU Østjylland og VIA University College. I dagligdagen vil du fungere som kontaktperson for elever og studerende i forhold til spørgsmål og behov, der går på tværs af forløb eller handler om uddannelsen som helhed.

Du vil ligeledes fungere som sparringspartner for ledere, kliniske vejledere og oplæringsvejledere og have et stort fokus på at sikre kvalitet i Syddjurs Kommunes uddannelsestilbud. Du vil blive understøttet med administrativ hjælp og skal indgå i interne såvel som eksterne relevante møde- og samarbejdsfora.

Vi søger en erfaren kollega, som brænder for at arbejde med uddannelse og kvalitet i opgaveløsningen, hvor særligt SOSU-området fylder.  Samarbejdet sker i tæt dialog med vores nuværende uddannelseskoordinator, ledelsen og øvrige samarbejdspartnere.  

Du skal være med til at drive udviklingen af Syddjurs Kommune som et godt uddannelsessted med en sund og bidragende læringskultur, hvor elever og studerende ønsker at vende tilbage, når de er færdiguddannet.

Som uddannelseskoordinator vil dine opgaver bl.a. være:

 • Rekruttering og gennemførsel af ansættelsesprocesser
 • Koordinering og fordeling af elever og studerende internt i Syddjurs Kommune.
 • Sikre ensartet og høj kvalitet i vejledning – i samarbejde med ledere og vejledere på decentralt niveau
 • Planlægge og facilitere kompetenceudvikling, opdatering af viden og opbygning af netværk for vejledere
 • Kontakt til skoler og uddannelsesinstitutioner
 • Daglig sparringspartner for oplæringsvejledere og kliniske vejledere, herunder deltage i svære uddannelsessamtaler og personalemæssige problemstillinger i uddannelsesforløbene
 • Intern kommunikation vedrørende elever og studerende herunder vejledning, koordinering, styring og sparring til ledere og vejledere samt afholdelse af vejledermøder
 • At følge med i lovgivningen på området og være ansvarlig for omsætning og implementering af eventuelle lovændringer på uddannelsesområderne
Den ideelle kandidat:
 • Har en sygeplejefaglig uddannelse med relevant efter- og videreuddannelse
 • Har lyst og evner til at samarbejde med elever i alle aldre og med mange forskellige baggrunde i et uddannelsesforløb
 • Kan dokumentere undervisnings- og vejledererfaring herunder også i komplekse uddannelsesforløb
 • Har erfaring fra det kommunale eller regionale sundhedsvæsen eller uddannelsesverdenen
 • Har erfaring med projektkoordinering, pædagogik, læreprocesser samt evalueringspraksis og behandling af data
 • Kan skabe overblik og struktur i en hverdag med mange arbejdsopgaver
 • Har viden om uddannelsesområdet inden for SOSU og sygeplejen qua din erfaring og uddannelse
 • Er relationel stærk og har gode og tydelige kommunikative evner – både mundtlig og skriftligt – og kommunikerer anerkendende, inddragende og tålmodigt
Vi tilbyder:
 • En stilling med stor variation og selvstændighed i opgaveløsningen
 • Et dynamisk og fagligt miljø med fokus på udvikling
 • Fleksibilitet og gode muligheder for selv at påvirke opgaver og arbejdsdagen
 • Deltagelse i kommunalt, tværkommunalt og tværsektorielt netværk
 • En masse gode kollegaer, som glæder sig til at byde dig velkommen i et nyt sekretariat
Stillingen som uddannelseskoordinator i Syddjurs Kommune er forankret i Sekretariat for Sundhed og Dannelse, som er lokaliseret på Ebeltoft Rådhus. Sekretariatet dækker over to store fagområder: Børn og Læring samt Sundhed og Ældre. Børn og Læring varetager opgaver inden for dagtilbud og skoler, herunder PPR og Ungdomsskolen, mens Sundhed og Ældre har ansvar for hjemmepleje, sygepleje, plejehjem, sundhedsområdet, visitation og hjælpemidler m.m.

I Sundhed og Dannelsessekretariatet sidder der 24 dygtige, specialiserede medarbejdere, som alle på forskellig vis understøtter og er tæt på fagområderne.
Vores kommende uddannelseskoordinator vil blive en del af teamet for sundhedsfaglige uddannelser og kvalitet inden for sundhed- og ældreområdet.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med Syddjurs Kommune.

Ugentlig arbejdstid er 37 timer.

Der vil være varierende indmødesteder internt i kommunen samt hos samarbejdspartnere, hvorfor du skal have kørekort.
Der vil blive indhentet straffeattest ved evt. ansættelse.

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsopgaverne i stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Mia Meltofte. Send venligst en sms på 20 13 58 03, og du vil blive ringet op. 

Har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Anne Line Bjerregaard. Send venligst en sms på mob. 20 51 49 15, og du vil blive ringet op. 


Ansøgningsfrist er den 16.  juni 2024.

Vi forventer at holde samtaler den 19. juni 2024 med henblik på ansættelse den 1. august 2024 eller snarest muligt.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Du skal søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal gerne være i pdf- eller word-format).

Syddjurs Kommune har godt 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, om er et fællesskab mellem de 12 østjyske kommuner. Tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
  
Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere
.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Koordination af uddannelse ældreområdet, Skolevej 19, 8544 Mørke

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6053526

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet