Graver

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Graver søges

 

En fuldtidsstilling som graver ved Ådalens Kirker er ledig pr. 1. juni 2024 eller snarest muligt.

Vores nuværende graver har valgt at sige sin stilling op efter mange år i jobbet, og vi søger derfor en kompetent afløser.

Vi søger en person, der kan lede og samarbejde med vores graverteam omkring driften af vores 6 kirker og 7 kirkegårde, samt udenomsarealer.

 

Graveren skal bl.a. varetage følgende opgaver:

 • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • daglig drift af kirkegårdene
 • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
 • kirkegårdens administrative opgaver
 • tilsyn og pasning af kirkegårdens bygninger

 

Vi søger en graver som:

 • Har forståelse for folkekirkens opgaver og traditioner.
 • Kan lede og fordele arbejdet, bevare overblikket i pressede situationer. 
 • Uddelegere ansvar, herunder have kendskab til, benytte sig af, samt have respekt for, kollegers kompetencer.
 • IT-erfaring, herunder kendskab til Brandtoft. 
 • Har erfaring i det grønne fag.
 • Er venlig og imødekommende.
 • Er indstillet på fleksible arbejdstider. 
 • Har kørekort til bil.

   

Vi tilbyder:

 • En inspirerende arbejdsplads med alsidige opgaver, samt selvstændig planlægning og uddelegering af arbejdet.
 • Et godt samarbejde med engagerede kolleger, præst, organister, kirkesanger, kirke- og kulturmedarbejder og menighedsråd.
 • Mulighed for kurser og uddannelse.
 • Masser af frisk luft.
 • Bil og trailer til rådighed 
 • Et team bestående af 4 personer. Heraf er 2 hjemsendt i januar og februar måned.
   

Ådalens Pastorat har tilsammen 1344 indbyggere. Det er et stort geografisk område med 6 kirker og 7 kirkegårde, hvoraf 1 er skovkirkegård. De er alle forskellige.

Ansættelse sker ved Ådalens Pastorats Menighedsråd, der består af Søby, Skader, Halling, Mygind, Skørring og Krogsbæk sogne.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Stillinger indplaceret i løngruppe 1, hvor der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. 
Årslønnen aftales indenfor intervallet 311.853,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 311.853,00 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).

 

Stillinger indplaceret i løngruppe 2, hvor der er krav om gartnerisk uddannelse. 
Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 387.425,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 319.056,00 kr. 
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 


Menighedsrådsformand Jens Scheel på 27 29 96 75 eller 


Kontaktperson Karen Tvedegaard på 30 24 53 48 

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes via https://syddjursprovsti.career.emply.com

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. april 2024. 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 17.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Se Ådalens Pastorat her: https://www.ådalskirkerne.dk

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Provsti, Jomfru Gundersvej 7, Skørring, 8544 Mørke

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6017912

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet